Katalog Ogrodowy 2012

NADAJNIK ZEWNĘTRZNY


Co to jest?

Nadajniki zewnętrzne służą do określania zewnętrznych warunków pogodowych. Z uwagi na charakter pracy ich budowa została dostosowana czyniąc je odpornymi na warunki pogodowe. Nie wymagają żadnych specjalnych zabiegów konserwujących poza okresową wymianą baterii i jednoczesną kontrolą uszczelki zabezpieczającej komorę baterii.


Jak działają?

Nadajniki zewnętrzne mają wbudowane sensory umożliwiające pomiar takich czynników jak: temperatura, wilgotność, prędkość i kierunek wiatru, wielkość opadów (deszczu), wielkość nasłonecznienia. W zależności od budowy zestawu (stacja pogody z nadajnikami) zebrane dane wysyłane są do jednostki centralnej (stacji pogody) drogą radiową w postaci osobnych danych lub całych pakietów. Po odczytaniu dane pojawiają się na wyświetlaczu stacji w odpowiednich miejscach.  Zasięg połączenia dla poszczególnych modeli jest inny. Podawany jest zawsze jako odległość w m na otwartej przestrzeni. Tylko w ten sposób można określić zasięg połączeń dla dowolnego zestawu: stacja pogody – nadajnik bez względu na warunki (otoczenie) w jakich zestaw będzie potem pracować.

 

Pasma transmisji danych, to przeważnie 433 lub 868 MHz. Oba są tzw. (pasmami otwartymi). W obu przypadkach nadajniki mają przypisany kod wewnętrzny, który znacznie ogranicza lub wręcz uniemożliwia kompatybilność nadajników z innymi modelami stacji.433MHz, to najpopularniejszy zakres pozwalający na zastosowanie mniej zaawansowanych (tańszych) układów elektronicznych. Charakteryzuje się większą podatnością na zakłócenia a przez to niższą stabilnością pracy przy odległościach przesyłu powyżej 50m (min dlatego deklarowany przez producentów zasięg połączenia raczej nie przekracza tej wartości). Umożliwia jednak współpracę stacji bazowej z wieloma (2-5) nadajnikami zewnętrznymi tego samego typu. Ma to szczególne znaczenie gdy stacja pogody posiada możliwość archiwizowania zebranych danych w pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej. 868 MHz charakteryzuje się większą przenikalnością, co czyni je mniej podatnym na niektóre zakłócenia. Przy stosowaniu pasma 868 MHz coraz bardziej rozpowszechnioną jest technologia  IT+, która pozwala na stałą transmisję danych przy częstotliwości odświeżania danych co 4 – 5s. Tak krótki czas pomiędzy poszczególnymi odczytami wymusza zastosowanie bardziej zaawansowanych i jednocześnie znacznie droższych układów elektronicznych. Zasięg transmisji w zależności od modelu wynosi nawet 150m. 


Gdzie umieszczać?

Bezprzewodowe stacje pogody mogą być wyposażone w jeden lub kilka nadajników zewnętrznych. Rozmieszczenie ich względem siebie oraz względem stacji bazowej ma zasadniczy wpływ na bezawaryjna pracę całego zestawu oraz dokładność odczytu wskazań. Z uwagi na pasma transmisji danych połączenie pomiędzy nadajnikami a stacją bazową może być dość łatwo zakłócone. Czynników jest wiele. Nie wszystkie wpływają bezpośrednio na zrywanie połączenia jednak przyczyniają się do jego znacznego osłabienia. Do najważniejszych czynników należą: urządzenia emitujące silne pole elektromagnetyczne (TV, kuchenka mikrofalowa, monitor), routery sieci WI-FI, przewody elektryczne w ścianach, zbrojenia, rury z wodą, blaszane dachy i/lub blaszane obicia ścian. Aby uniknąć zakłóceń w przesyle danych stacje bazowe oraz nadajniki nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 2,0m od w/w urządzeń elektrycznych. To samo dotyczy samego sygnału radiowego – jego trasa (najkrótsza odległość pomiędzy nadajnikiem i stacją bazową) powinna być w odległości min 2,0m od w/w urządzeń. Należy również unikać konieczności przenikania sygnału przez grube mury (ściany, płyty stropowe) gdyż zawarte w nich pręty / siatki zbrojeniowe również wytłumiają sygnał.Nadajniki  temperatury lub temperatury / wilgotności:- najlepszym miejscem do zainstalowania jest lewy lub prawy górny narożnik wnęki okiennej. Jest to miejsce pozwalające wyeliminować błędy wskazań spowodowane przez: opady atmosferyczne oraz nasłonecznienie jednocześnie gwarantując łatwy dostęp w przypadku rozładowania się baterii.

 

Wiatromierze / Anemometry:

- w przypadku montażu wiatromierzy na dachach, należy zwrócić na poszycie dachów (blacha izoluje / odbija niemal całkowicie sygnały wysyłane przez nadajniki) oraz odległość od anten telewizyjnych, która powinna wynosić min. 2,0m. Jeśli wiatromierze zasilane są bateriami jednorazowymi, należy zwrócić uwagę na bezpieczny dostęp do nadajnika w okresie zimowym (nie można precyzyjnie określić kiedy wyczerpią się baterie). Miejsce montażu powinno być możliwie odsłonięte aby przepływ powietrza nie był niczym zakłócany.

 

Deszczomierze:

- należy umieszczać w miejscach wypoziomowanych, podwyższonych w stosunku do najbliższego otoczenia (promień 1,0m) w celu uniknięcia odbijania się kropel deszczu od otaczającej powierzchni i wpadaniu ich do zbiornika pomiarowego wraz z zanieczyszczeniami. Podwyższenie zapewnia również swobodny odpływ wody z urządzenia. Niemal wszystkie deszczomierze elektroniczne posiadają system automatycznego opróżniania.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę